centre d'art la paneraimg Activitats

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 17 de juny al 15 d’octubre de 2017. Centre de documentació
Finsl’11 de setembre de 2017
APP. iPhone LA PANERAActivitats · Activitats en curs
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · Activitats en curs
PRESENTACIÓ D’UNA PUBLICACIÓ DE MIRAR, D’ENRIC FARRÉS DURAN, EN EL MARC DE LA MOSTRA «UNA EXPOSICIÓ DE MIRAR», ACOMPANYADA DE L’ACCIÓ REALIZAR UN PAPEL #3
DIJOUS 14 de setembre de 2017
19 h, Centre de Documentació

Beques Art i Natura a la Creació
Fins el 12 de setembre 2017

Lletres de sal
Activitats familiars de cap de setmana (juny, juliol i setembre)
Dissabtes i diumenges ales 12 h
De 4 a 10 anys

angles castellano