centre d'art la paneraimg Activitats

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 30 de març al 4 de juny de 2017
Del 18 de maig al 15 d’octubre de 2017
27 de maig de 2017 a les 11:30 h
APP. iPhone LA PANERAActivitats · Activitats en curs
<a tabindex=0 href='home.php?op=12&module=act&cad=0' class='ruta_link'>Activitats</a> · Activitats en curs
Arts visuals al Centre d’Art la Panera. Educa amb l’Art 16/17 a Lleida
Dissabte, 3 de juny de 2017
De 10 a 14h.

Ohhh! Wow! Ssst!
27 de maig de 2017 a les 11:30 h

Tatatatxan!
Dissabtes i diumenges d’abril i maig del 2017

MATINS A LA PANERA
Dates: 4 d’octubre, 8 de novembre, 13 de desembre, 17 de gener, 7 de febrer, 7 de març, 4 d’abril, 2 de maig, 23 de maig, 6 de juny

ART CONTEMPORANI I EDUCACIÓ ESPECIAL
Des de l’octubre al maig (15 hores) de 17:30h a 19:00h

angles castellano