centre d'art la panera

Activitats · Properes activitats · DEBAT ENTRE MARTIN LLAVANERAS I EL COMISSARI ALEJANDRO ALONSO DÍAZ
<a tabindex=0 href='home.php?op=13&module=act&cad=1' class='ruta_link'>Activitats</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=14&module=act&cad=2' class='ruta_link'>Properes activitats</a> · DEBAT ENTRE MARTIN LLAVANERAS I EL COMISSARI ALEJANDRO ALONSO DÍAZ
Tornar enrere

DEBAT ENTRE MARTIN LLAVANERAS I EL COMISSARI ALEJANDRO ALONSO DÍAZ
dissabte 1 de desembre de 2018, a les 12.00 h


Sessió de treball en la que abordarem els processos formals i discursius recíprocs entre la pràctica d’un comissari i d’un artista.
angles castellano