centre d'art la paneraimg Premsa

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 4 de novembre de 2017 al 28 de gener de 2018 Plantes 0 i 1 de la Panera, església de Sant Martí i Dipòsit del Pla de l’Aigua
Divendres 24 de novembre, de 9.30 a 20 h Dissabte 25 de novembre, de 9.30 a 14.40 h
APP. iPhone LA PANERAPremsa · Sol·licitud d’imatges
<a tabindex=0 href='home.php?op=40&module=premsa' class='ruta_link'>Premsa</a> · Sol·licitud d’imatges
Formulari


angles castellano