centre d'art la paneraimg Informació general

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 17 de febrer al 3 de juny de 2018
Del 17 de febrer al 27 de maig de 2018
De l’11 d’abril al 31 de maig de 2018
19 de maig de 2018
Dijous 24 de maig de 2018
Informació general · Història de l’edifici
<a tabindex=0 href='home.php?op=5&module=editor' class='ruta_link'>Informació general</a> · Història de l’edifici
L’edifici de La Panera va ser construït entre els segles XII i XIII, en l’època del Consolat, un dels moments més pròspers de l’economia medieval de Lleida. L’Almodí, com s’anomenava l’edifici, era la llotja de contractació de la ciutat i centre de tot tipus de transaccions: cereals, oli, raïm.... De la construcció medieval es conserva la columnata: 21 columnes de pedra de 5,70 metres d’alçada.

El 1606 l’Almodí va ser adquirit per la canongia de la Catedral, s’aixecà una nova planta sobre la columnata de l’antic Almodí i es construí un tancament perimetral, que li donà l’aspecte exterior actual. L’edifici era utilitzat per emmagatzemar i vendre els productes recol·lectats pels canonges i d’aquí el seu nom La Panera dels Canonges.

Amb la Desamortització del 1835 La Panera passà a ser propietat de la Paeria, que cedí l’edifici a l’Exèrcit i es destinà a caserna militar de la Cavalleria l’any 1860. Posteriorment, fou caserna de la Policia nacional fins que a finals dels anys vuitanta retornà a mans de la Paeria i es decidí destinar-lo a centre d’art. La remodelació actual ha permès recuperar la columnata medieval amb tota la seva magnificència.
angles castellano