centre d'art la paneraimg Informació general

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
del 27 d’octubre al 6 de gener de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
del 27 d’octubre al 24 de febrer de 2019
novembre 2018 - maig 2019
Dissabte 24 de novembre, de 10.00 a 14.00h
dissabte 1 de desembre de 2018, a les 12.00 h
divendres 14 de desembre de 2018, a les 11.30 h
dissabte 22 de desembre de 2018
dijous 7 de febrer de 2019, a les 19.00 h
Informació general · Història de l’edifici
<a tabindex=0 href='home.php?op=5&module=editor' class='ruta_link'>Informació general</a> · Història de l’edifici
L’edifici de La Panera va ser construït entre els segles XII i XIII, en l’època del Consolat, un dels moments més pròspers de l’economia medieval de Lleida. L’Almodí, com s’anomenava l’edifici, era la llotja de contractació de la ciutat i centre de tot tipus de transaccions: cereals, oli, raïm.... De la construcció medieval es conserva la columnata: 21 columnes de pedra de 5,70 metres d’alçada.

El 1606 l’Almodí va ser adquirit per la canongia de la Catedral, s’aixecà una nova planta sobre la columnata de l’antic Almodí i es construí un tancament perimetral, que li donà l’aspecte exterior actual. L’edifici era utilitzat per emmagatzemar i vendre els productes recol·lectats pels canonges i d’aquí el seu nom La Panera dels Canonges.

Amb la Desamortització del 1835 La Panera passà a ser propietat de la Paeria, que cedí l’edifici a l’Exèrcit i es destinà a caserna militar de la Cavalleria l’any 1860. Posteriorment, fou caserna de la Policia nacional fins que a finals dels anys vuitanta retornà a mans de la Paeria i es decidí destinar-lo a centre d’art. La remodelació actual ha permès recuperar la columnata medieval amb tota la seva magnificència.
angles castellano