centre d'art la paneraimg Arxiu Javelina

Arxiu Javelina
Arxiu Javelina
L’Arxiu Javelina és un intent sòlid per consolidar un escenari específic per a l’art emergent o en vies de consolidació del context local lleidatà; un arxiu que, com el seu nom indica, apunta a llençar, a propulsar artistes locals i relacionar-los amb el context, tant local com nacional, mitjançant diferents activitats professionals, de visibilització, de formació i d’assessorament.

L’Arxiu Javelina, per tant, és un servei per als professionals de les arts visuals de la demarcació de Lleida, que reunirà una selecció d’artistes visuals, comissaris i agents culturals del territori, així com una vintena de projectes d’art contemporani de la província. El projecte respon a l’interès del Centre d’Art La Panera, en col·laboració amb l’IEI, d’enfortir el context cultural local, per així afavorir un marc de creixement, formació i consolidació professional per als creadors del territori i fomentar un espai de comunicació i intercanvi entre aquests i altres contextos.


Sonia Alins

Albert Bayona

Marta Bisbal

Gerard Calderon

Maria Cemeli

Joan Codina

Simon & Contra

Roc Domingo

Edgar Dos Santos

Ivan Egea

Judith Farr

Ferran Lega

Carles Llonch

Sandra March

Jan Monclús

Joan Pallé

Teresa Vall Palou

Jordi V. Pou

Aurembiaix Sabaté
angles castellano