centre d'art la paneraimg Programació

  • feed
  • facebook
  • twitter
  • flickr
  • youtube
  • spotify
Del 30 de març al 4 de juny de 2017
APP. iPhone LA PANERAProgramació · Exposicions en curs
<a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Programació</a> · Exposicions en curs
El desig de creure
Del 30 de març al 4 de juny de 2017

ArtsComing
De l’1 de març al 30 d’abril 2017

Martin Llavaneras / Eulalia Valldosera
De l’1 de març al 30 d’abril del 2017

EXPOSICIÓ ITINERANT «PLOU, NEVA, PINTA»
Del 21 de gener al 2 d’abril de 2017.

angles castellano