centre d'art la panera

<a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Programació</a> · <a tabindex=0 href='home.php?op=8&module=programacio&cad=0' class='ruta_link'>Exposicions en curs</a> · NOA/NAO. 2.0
Tornar enrere

NOA/NAO. 2.0
Del 17 de febrer al 27 de maig de 2018


Us oferim «NOA/NAO» amb l’objectiu d’apropar-nos al món de la tipografia a través de formes i colors. Es tracta d’una instal·lació per a infants, en què la teoria del color de Kandinski i la geometria de les lletres defineixen l’experiència i l’aprenentatge de la tipografia.

La instal·lació «NOA/NAO» representa una aproximació, per a petits i grans, a totes dues teories; una porta oberta a l’experimentació i la reflexió cromàtica i formal; un exercici sense límits ni estructures preestablertes; un joc per a la família enmig de teories de l’art.


Amb la col·laboració de Fundación Santander.Un projecte de Estudi 131.gd
angles castellano